بازارچه دائمی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی هرمزگان افتتاح می‌شود

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بازارچه دائمی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی هرمزگان افتتاح می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بازارچه دائمی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان هرمزگان با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس افتتاح می‌شود.

افتتاحیه این نمایشگاه به همراه جشنواره غذاهای محلی، موسیقی سنتی با حضور هنرمندان برجسته هرمزگان صورت می‌گیرد.

بازارچه دائمی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی هرمزگان پنجشنبه ۳۱ مردادماه با برگزاری آیینی در همین قالب ساعت ۱۸ در معبد هندوهای بندرعباس گشایش می‌یابد.

گفتنی است نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با رویکرد دینی و قرآنی ۲۹ تا ۳۱ مردادماه در معبد هندوهای بندرعباس دایر است.