ویژه‌برنامه عید غدیر در محله آزادگان برگزار شد

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید غدیر در محله آزادگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید غدیر در محله آزادگان با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

این مراسم همراه با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و برپایی ایستگاه صلواتی بود.

ویژه‌برنامه عید غدیر در حسینیه شهید ارجمندیان واقع در محله آزادگان با حضور پرشور اهالی این محله همراه بود.