ویژه‌برنامه عید ولایت در بوستان شهید دباغیان برگزار شد

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید ولایت در بوستان شهید دباغیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید ولایت در بوستان شهید دباغیان با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و گروه جهادی یه دسته نیروهای تازه‌نفس برگزار شد.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی مختلف و برش و توزیع کیک ۱۴ متری بود.

این ویژه‌برنامه هم‌زمان با عید غدیر خم با استقبال شهروندان در پارک شهید دباغیان جنب آبشار موزیکال برگزار شد.