ویژه‌برنامه عید غدیر در محله نخل ناخدا برگزار شد

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید غدیر در محله نخل ناخدا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید غدیر در محله نخل ناخدا با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

این مراسم همراه با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری با حضور هنرمدان هرمزگانی بود.

ویژه‌برنامه عید غدیر در حسینیه بقیه الله (عج) واقع در محله نخل ناخدا با حضور پرشور اهالی این محله همراه بود.