برپایی ایستگاه صلواتی در پیاده‌راه حافظ

به مناسبت عید سعید غدیر خم با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس ایستگاه صلواتی در پیاده‌راه حافظ برپا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، به مناسبت عید سعید غدیر خم ایستگاه صلواتی در پیاده‌راه حافظ برپا شد.

این ایستگاه به مناسبت عید سعید غدیر خم اقدام به توزیع اقلام به‌صورت صلواتی در پیاده‌راه حافظ در بندرعباس کرد.

گفتنی است این ایستگاه صلواتی با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برپا شد.