اکران آموزه‌های فرهنگ ترافیک در شهر بندرعباس

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، آموزه‌های فرهنگ ترافیک در شهر بندرعباس به نمایش گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، هم‌زمان با هفته نیروی انتظامی نماهنگ آموزه‌های فرهنگ ترافیک در بندرعباس به نمایش گذاشته شد.

این نماهنگ به آموزش فرهنگ ترافیکی به شهروندان می‌پردازد.

نماهنگ آموزه‌های فرهنگ ترافیک با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و اداره فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان در تلویزیون شهری واقع در چهارراه دانشگاه به نمایش گذاشته ‌شده است.