نشست هم‌اندیشی سمن‌ها با شهردار بندرعباس برگزار شد

نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد هرمزگان با شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، شهردار بندرعباس بیان کرد: برای توسعه همه‌جانبه در شهر استفاده از ظرفیت مردمی و ظرفیت سمن‌ها بیشتر باید بهره‌وری شود.

عباس امینی زاده با بیان اینکه در جهت تعامل بیشتر با شهروندان سمن‌ها رکن مهمی به شمار می‌روند، تصریح کرد: شهروندان خود بهترین نقشه راه برای برنامه‌ریزی برای خود هستند و اگر بر اساس این موضوعات پیش برویم در جهت خدمت به شهروندان مؤثرتر عمل خواهیم کرد.

وی افزود: درگذشته‌های دور اعتقاد بر این بود که توسعه و پیشرفت برای کسانی است که سرمایه فیزیکی بیشتر دارند و بعدازآن سرمایه مالی عامل موفقیت شناخته شد و در مرحله بعد سرمایه انسانی باعث پیشرفت شناخته می‌شد، اما امروزه مبنای توسعه سرمایه اجتماعی بالا است و هرکس بتواند مشارکت شهروندان را داشته باشد موفق‌تر است.

امینی زاده ابراز کرد: طرح‌هایی را باید پیشنهاد دهیم که سازنده و قابلیت اجرایی شدن داشته باشند و اگر نقدی هم وجود دارد از این مسیر جهت رفع آن می‌توانیم اقدام کنیم.

در ادامه رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: یکی از ضرورت‌ها استفاده از تجارب و ظرفیت‌های بالقوه سمن‌ها است و اگر بتوانیم تسهیل کننده امور سمن‌ها باشیم می‌توانیم بسیار موفق‌تر عمل کنیم.

الیاس محسنی با بیان اینکه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیار خوبی در سمن‌ها وجود دارد، اضافه کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد جهادگرانی هستند که در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های مؤثری را داشته‌اند و بهره‌وری مناسبی دارند.

وی افزود: دغدغه و پیشنهادات خوبی به صورت تخصصی در میان سمن‌ها وجود دارد که با ارائه این طرح‌ها به مجموعه شهرداری بندرعباس می‌توان به نتایج خوبی در اجرای طرح‌ها برای خود شهروندان دست پیدا کرد.

محسنی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی در بندرعباس از این مجموعه‌ها باید مصمم همراه با هم برای پیشرفت شهر بهره‌گیری کرد و در سمن‌ها نیز چنین ظرفیت‌های همکاری وجود دارد.

گفتنی است در پایان این نشست نیز اعضای سمن‌های مختلف به بیان طرح‌ها، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و نظرات خود در زمینه‌های مختلف پرداختند.