برگزاری جشن ملی روز کودک در ساحل بندرعباس

به مناسبت شانزدهم مهر روز ملی کودک، جشن ملی روز کودک با حضور کودکان بندرعباسی در ساحل بوستان غدیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، به مناسبت شانزدهم مهر روز ملی کودک، جشن ملی روز کودک با حضور کودکان بندرعباسی در ساحل بوستان غدیر برگزار شد.

با هدف فراهم کردن فضای سالم، شاد و پرنشاط برای کودکان و بررسی و شناساندن نیاز‌های آنان به خانواده‌ها و جامعه این جشن برگزار شد.

شهرداری بندرعباس در این جشن حضور فعال داشت و در برگزاری هرچه باشکوه تر این جشن برای کودکان همکاری کرد.