جشن روز کودک در مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس برگزار شد

به مناسبت روز جهانی کودک جشن تقدیر از کودکان فوتبال آموز مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، به مناسبت روز جهانی کودک جشن تقدیر از کودکان فوتبال آموز مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس برگزار شد.

این جشن با حضور فوتبال آموزان مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس در مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی بندرعباس برگزار شد.