ورزش صبحگاهی کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی

کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش به ورزش صبحگاهی پرداختند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش به ورزشی صبحگاهی پرداختند.

این ویژه برنامه به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش در راستای سلامت و نشاط کارکنان این سازمان برگزار شد.

در این ویژه برنامه ورزشی که با حضور الیاس محسنی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد، کارکنان این سازمان در بوستان شهید دباغیان به پیاده‌روی و نرمش صبحگاهی پرداختند.