بازدید رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس جهت بررسی فعالیت‌ مجموعه‌های اجتماعی و ورزشی این سازمان از آن‌ها بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، الیاس محسنی به همراه مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی، ضمن بازدید از مجموعه‌های فرهنگی، اجتماعی در اختیار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس به بررسی عملکرد این مجموعه‌ها پرداخت.

وی در بازدید از این مجموعه‌ها ضمن تأکید بر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در محلات بندرعباس بیان کرد: فرهنگ موضوع بسیار مهمی است که باید همواره برای داشتن شهری آرمانی مدنظر باشد.

محسنی افزود: فرهنگسراها به‌عنوان یکی از محل‌های تأثیرگذار فرهنگی با فعالیت در محلات می‌توانند به ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی محلات کمک‌های شایانی کنند.

وی ادامه داد: برای دست‌یابی به جامعه سالم باید کار فرهنگی و اجتماعی در اولویت باشد، زیرا برای کاهش آسیب‌های موجود در جامعه و رسیدن به نقطه مطلوب راهی به‌جز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مناسب نیست.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: توسعه برنامه‌های فرهنگی و هنری در دل محلات با ایجاد فرهنگسراها و ساخت بسترها زمینه را برای شکوفایی و شناسایی استعدادها در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، اجتماعی ارتقا بخشیده است.

وی ابراز کرد: استقبال شهروندان از فعالیت‌های فرهنگسراها قابل‌تحسین است و باید بیش‌ازپیش فعالیت‌ها را در جهت ارتقای فرهنگ شهروندی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال کنیم.