بمناسبت هفته ی دیابت تست غربال‌گری قند خون انجام شد

به مناسبت هفته دیابت با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس و جهاددانشگاهی هرمزگان غربالگری رایگان قند خون انجام شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس ؛ به مناسبت هفته دیابت جهاد دانشگاهی هرمزگان با همکاری مرکز بهداشت شهرستان و این سازمان ، در راستای سلامت کارکنان این مجموعه، غربالگری رایگانِ قندخون را انجام داد.
مهمترین اهداف هفته دیابت اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های عمومی در خصوص بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن با اولویت پیشگیری و کنترل است.