بمناسبت هفته ی دیابت تست غربال‌گری قند خون انجام شد

به مناسبت هفته دیابت با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس و مرکز بهداشت شهرستان غربالگری رایگان قند خون انجام شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس ؛ به مناسبت هفته دیابت، مرکز بهداشت شهرستان و این سازمان ، در راستای سلامت شهروندان غربالگری قند خون در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی انجام داد .
مهمترین اهداف هفته دیابت اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های عمومی در خصوص بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن با اولویت پیشگیری و کنترل است .