نخستین یادواره ۴۸ شهیده زن استان هرمزگان برگزار می‌شود

نخستین یادواره  48 شهیده زن استان  با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در حسینیه شهید ارجمندیان کوی آزادگان شهر بندرعباس  برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس ، نخستین یادواره  48 شهیده زن استان  با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در حسینیه شهید ارجمندیان کوی آزادگان شهر بندرعباس  با محوریت زنان ایثارگر برگزار می‌شود.

این یادواره با هدف زنده نگه‌داشتن یاد شهدای زن استان هرمزگان و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه  با محوریت زنان ایثارگر  برگزار می‌شود.

یادواره شهدای ورزشکار ‌شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸  ساعت ۱۸:۳۰ در حسینیه شهید ارجمندیان کوی آزادگان شهر بندرعباس  برگزار می‌شود.