مسابقات لیگ فوتسال محلات با حضور تیم های مختلف در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، مسابقات لیگ فوتسال محلات با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان، هیئت فوتبال شهرستان بندرعباس، بسیج، مناطق سه‌گانه شهرداری بندرعباس و سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس باهدف هویت بخشی به محلات و ایجاد شور و نشاط فوتبالی و شناخت استعدادهای برتر در سطح محلات در حال برگزاری است.
در حال حاضر ۴ تیم به دور یک چهارم راه پیدا کردند. در گروه a : تیم اول: شهید محمودی. تیم دوم: زنده یاد احمدی

گروه B: تیم اول شهید دلشاده ، تیم دوم شهید بختیاری  

بازی ضربدری بین تیم های: شهید محمودی- شهید بختیاری

شهید دلشاده- زنده یاد احمدی

در نهایت تیم های برنده به فینال و تیم های بازنده به دیدار رده بندی مسابقات راه می یابند.

شایان ذکر است این مسابقات در زمین ورزشی دوراهی ایسنی انجام شده است.