برگزاری کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس؛کلاس آسیب شناسی در فضای مجازی در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری پلیـس فتا استان هرمزگان برگزار شد.

این کارگاه با هدف آشنایی  پرسنل سازمان با خطرات فضای مجازی ، کلاهبرداری های اینترنتی و سوء استفاده های دیگر که موجب تخریب کانون خانواده ها می گردد انجام شد.

شایان ذکراست این دوره با حضور کارشنان پلیس فتا استان هرمزگان وبا همکاری واحد اجتماعی سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار گردید.