مسابقات ورزش مجازی در خانه

معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت:با هدف معرفی استعداد های ورزشی و دعوت عموم مردم به تداوم ورزش در خانه و شرایط کنونی کرونا سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس مسابقات ورزش مجازی در خانه برگزار می کند .

امین شاهی افزود:علاقه مندان می توانند در کلیپ های حداکثر یک دقیقه مهارت های فردی خود را به شماره ۰۹۲۲۳۶۸۶۵۱ از طریق واتساپ ارسال نمایند.

زمان ارسال این کلیپ از ۲۰ لغایت ۲۹ اردیبهشت ماه خواهد بود .

وی بیان کرد :شرکت کنندگان در این مسابقات فیلم خود را در زمان تعیین شده ارسال کنند و هنگام گرفتن فیلم گوشی خود را به حالت افقی قرار دهند . و زمان فیلم ها از یک دقیقه تجاوز نکنند.