اکران تبلیغات محیطی اهدا خون در لیالی قدر

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس همزمان با فرا رسیدن لیالی قدر، این سازمان با توجه به نیاز مبرم سازمان انتقال خون به فراورد های خونی و سنت حسنه ای که  نزد ایرانیانبرای اهدا خون در این شبهای عزیز است اقدام به اکران تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر کرد.