تبلیغات آگاهی دهنده کرونا- سری دهم

تولید و انتشار پوستر آگاهی عمومی  شیوع ویروس کرونا در فضای مجازی و تبلیغات محیطی در نوبت دهم  توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس.

همزمان با اوج گیری مجدد کرونا در شهر بندرعباس این سازمان اقدام به تولید پوسترها وبنرهای آگاهی دهنده با موضوعات هشدار دهنده و آگاهی دهنده در خصوص رعایت فاصل  اجتماعی و نحوه صحیح سوختگیری در پمپ بنزین ها و ایجاد امیدواری و نشاط بر اساس آیات قرآن کریم در سطح شهر اکران شد.

شایان ذکر است این تبلیغات اواخر اردیبهشت ماه اجرا گردید.