انتصاب در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس

صبح امروز با حضور رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس انتصاب جدید در این سازمان صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، با حکم الیاس محسنی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس حکم سرپرست اداره فرهنگی این سازمان ابلاغ شد.

در این حکم ابلاغ شده،  مریم درویشی با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره فرهنگی این سازمان منصوب شد.