وبینار آموزشی با موضوع طراحی تمرین سرعت، قدرت، استقامت برگزار شد

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری  گروه آموزشی نابن، وبینار آموزشی با موضوع طراحی تمرین سرعت، قدرت، استقامت برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، این وبینار با استقبال ورزشکاران و ورزش دوستان روز جمعه ٢٣ آبان ساعت١٨ الی ٢٢ برگزار شد.

گفتنی است، مدرس این دوره دکتر مرتضی بهرامی نژاد رئیس انجمن بدنسازی و تمرینات قدرتی که دارای مدرک بدنسازی از دانشگاه سملوایز مجارستان تحت نظارت کمیته بین المللی المپیک، دارای مدرک دوره تمرینات قدرتی و بدنسازی از موسسه تئودور بومپا، مولف و مترجم کتب اصول تمرینات سرعتی و استقامتی و حضور در ۶ دوره المپیک بودند.