اکران تبلیغات محیطی هفته کتاب و کتابخوانی

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس؛ اکران تبلیغات محیطی ویژه برنامه های این ایام و گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در سطح شهر به نمایش در آمد.