اکران دیوار نگاره مرد میدان در بندرعباس + (گزارش ویدیویی)

دیوارنگاره مرد میدان شهر بندرعباس واقع در محدوده بلوارامام حسین(ع)  همزمان با نخستین سالگرد سردار شهید قاسم سلیمانی توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس اکران شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، این دیوارنگاره در ابعاد ۹۸ متر مربع در محدوده بلوار امام حسین(ع) نصب شده است.