حمایت تمام قد شهرداری بندرعباس از کادر فنی

معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس مطرح کرد:
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، روزبه زابلی پور  در این باره اظهار کرد: طی جلساتی که با مدیریت تیم و سایر اعضای کادر فنی داشته ایم، به نتایج مطلوبی نیز دست پیدا کردیم.
وی افزود: باید قبول کنیم همیشه در ورزش و فوتبال برد و باخت داریم ، این طبیعی است که یک روز برد و یک روز باخت داشته باشیم.
زابلی پور تصریح کرد: امروز قرعه بنام تیم شهرداری بندرعباس افتاده و چند بازی پشت سر هم را باخته است، باید بپذیریم این تیم مجدد شکل گرفته و یک پوست اندازی بالای ۶۰ درصدی را انجام داده است.
معاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس اضافه کرد: تا زمانیکه تیم با هم هماهنگ و به عملکرد مثبتی که مدنظر همه شهروندان بندرعباس است، قطعا مدتی زمان خواهد برد.
وی ادامه داد: اگر بازی این تیم را امروز دیده باشیم،همچنین بازی قبل که تیم شهرداری بندرعباس میزبان بود، این تیم بد بازی نمی کند فقط متاسفانه گل نمی زند.
زابلی پور گفت: ابراهیم باعثی سرمایه هرمزگان و شهرداری بندرعباس است، تلاش زیادی شده که این مربی امروز بعنوان سرمربی تیم شهرداری بندرعباس ایستاده اند و مشغول به فعالیت هستند.
معاون ورزشی این سازمان عنوان کرد: قرار نیست با این سه باخت پشت او را خالی کنیم، مجموعه مدیریتی شهرداری بندرعباس، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس و باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس از ابراهیم باعثی و کادر فنی تمام بومی ما حمایت می کند.
وی خاطرنشان کرد: تمام تلاشمان را می کنیم که ضعف ها را پوشش دهیم و برطرف کنیم.