کارگاه آموزشی آسیب های ساختاری براساس رفتار روزانه کارمندان

کارگاه آموزشی آسیب های ساختاری براساس رفتار روزانه کارمندان توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی  شهرداری بندرعباس، کارگاه آسیب های ساختاری براساس رفتار روزانه کارمندان  ١۶ دیماه با شعار ” کارمند سالم جامعه سالم” توسط این سازمان برگزار شد.
این کارگاه با هدف آشنایی با سبک زندگی سالم با حضور کارکنان این سازمان توسط واحد آموزش معاونت ورزش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.
گفتنی است، مدرس این کارگاه فاضل بلوک کارشناس ارشد آسیب شناسی حرکات اصلاحی بود.

کارگاه آموزشی آسیب های ساختاری براساس رفتار روزانه کارمندان