مسابقه مجازی خونه بازی برگزار می شود

مسابقه مجازی خونه بازی (لی لی) از ١۵ لغایت ٢۵ دیماه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، مسابقه مجازی خونه بازی از ١۵ لغایت ٢۵ دیماه برگزار می شود.
این مسابقه با هدف ترغیب و تشویق شهروندان به ورزش در تمامی گروه های سنی باتوجه به شرایط موجود درنظر گرفته شده است.
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس، شهر دوستدار کودک  و انجمن بازیهای فکری در این مسابقه همکاری کرده اند.
گفتنی است، این مسابقات بصورت مجازی برگزار می شود تا شهروندان در خانه هم بتوانند از فعالیت ورزشی لذت برده و زمانی را به ورزش اختصاص دهند.
لازم بذکر است، مسابقه مجازی خونه بازی در قالب پویش بندرپویا می باشد.