نتایج مسابقات والیبال ساحلی کارکنان شهرداری بندرعباس اعلام شد + گزارش تصویری


مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس در رشته والیبال ساحلی با همکاری هیئت والیبال استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، این مسابقات با حضور دو گروه ۴تیمیبه صورت دوره ای ۱۷ بهمن در مجموعه ورزشی ساحلی غدیر برگزار شد که با انجام۱۲ بازی مرحله گروهی پایان یافت.


برگزیدگان این مسابقه:
گروه اول: آتش نشانی(ج)
گروه دوم: آتش نشانی(د)
گروه سوم: شهرداری منطقه سه و آتش نشانی (الف)