اختتامیه مسابقات کارکنان شهرداری بندرعباس برگزار شد

 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، محمد مهدی جهانبخش معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس در این اختتامیه گفت:
 ایجاد نشاط و پویایی برای سلامتی کارمندان و سایر مردم باید محور برنامه های دستگاه ها قرار گیرد.

وی بیان کرد: ترویج ورزش میان کارمندان موجب ایجاد صمیمیت و انس و محبت بیشتر میان کارمندان و بالا رفتن راندمان کاری می شود.
 

حامد رضوانی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: هرگونه سرمایه گذاری در امر ورزش در سازمان‌ها و ادارات‌، حاصلی مثبت برای آنها خواهد داشت.

وی ادامه داد: دین اسلام نیز به ورزش و ورزشکار به دیده احترام می‌نگرد، چرا که ورزش می‌تواند آدمی را در رسیدن به کمال انسانی یاری رساند.