برپایی نمایشگاه عکس موزه عبرت و منصور نعیمی در بندرعباس

نمایشگاه عکس موزه عبرت و منصور نعیمی از سوی سازمان فرهنگی شهرداری بندرعباس برپا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، نمایشگاه عکس نمایشگاه عکس موزه عبرت در مسجد الغدیر گلشهر واقع در خیابان حکمت و منصورنعیمی در مسجد امام حسین(ع) واقع در چهارراه اتوبوسرانی برپا شد.

نمایشگاه عکس موزه عبرت در مسجد الغدیر گلشهر، تصاویری از نمای ساختمان موزه عبرت، اتاق شکنجه گران می باشد.

 نمایشگاه عکس مسجد امام حسین(ع) گزیده ای از عکس های منصور نعیمی در سال های ۵۶ و ۵۷ از تظاهرات مردم بندرعباس علیه رژیم ستم شاهی و استکبار است.