بازدید مدیر اجتماعی سازمان از محله کوی ملت در بندرعباس

مدیر اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری بندرعباس از محله کوی ملت در بندرعباس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیر اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری بندرعباس به همراه نماینده سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری،مددکار محله و مسئول مددکار بنیاد رویش از محله کوی ملت بازدید کردند.

این بازدید با هدف مکان یابی فضای مناسب جهت اجرای جشنواره نشاط محلات شهر بندرعباس و با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم محله در شهر بندرعباس بوده است.