اختتامیه دومین جشنواره پانتومیم مستقل در هرمزگان برگزار شد

دومین جشنواره پانتومیم مستقل در هرمزگان به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، این جشنواره با استقبال هنرمندان استان و با حضور رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، شهردار منطقه دو بندرعباس و دیگر مسئولین شهری برگزار شد.

حامد رضوانی رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس در آیین اختتامیه اظهار کرد: مباحث هنری در بخشی از وظایف شهرداری قرار دارد، ما سعی می کنیم در حوزه های فرهنگی هنری اجتماعی نقش ایفا کنیم.

وی تصریح کرد: ما هنرمندان زیادی را در شهر داریم که با ایجاد فضاهای مناسب از آنها حمایت می کنیم.