برگزیدگان پویش بندر پویا در بندرعباس معرفی شدند

معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت : برگزیدگان پویش بندر پویا در بندرعباس معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، روزبه زابلی پور در این باره اظهار کرد: پویش بندرپویا بدون محدودیت سنی در بخش های چالش من، شهروند ورزشکار،مسابقات روبیک،سنگ چلکا، خونه بازی یا لی لی، سودوکو و مسابقات خانواده محور برگزار شد.

اسامی برگزیدگان در بخش های مختلف به شرح ذیل است:

برگزیدگان در بخش چالش من:

امیرعباس رئیسی، زهرا رئیسی، زینب رئیسی، فاطمه رئیسی، محمدمهدی زاهری، نرجس زاهری، محمدرضا رئیسی

بخش شهروند ورزشکار (هر شهروند یک مهارت) :

موسی مسعودی،آرتین حافظی زاده،پارسا بخشنده، محمد متین صابری ایسینی، مسعود شریفی، وائل کمالی، یلدا ذاکری، نازنین زهرا سالاری، مهلا سالاری، محمدرضا رئیسی، فاطمه رئیسی،زینب رئیسی، زهرا پور محمدی، حسنا بهرامی، امیرعباس رئیسی

بخش اولین دوره مسابقات روبیک:

ایمان حیدری دولابی، زهرا پور محمدی،سیدامیرپارسا حسینی زاده، کیانا کشاورزیان، محمد امینی، عرفان حیدریان، مریم سالاری کوه فینی

بخش مسابقات بومی، محلی سنگ چلکا:

فهیمه درفش، عاطفه مرادی

مسابقات خونه بازی (لی لی ):

محمد متین صابری ایسینی،ساجده و سجاد رستم زاده