پیام رئیس سازمان فرهنگی شهرداری بندرعباس به مناسبت روز جهانی تئاتر

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت هفتم فروردین، روز هنرهای نمایشی و روز جهانی تئاتر را به خانواده بزرگ هنرهای نمایشی استان تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، حامد رضوانی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت هفتم فروردین، روز هنرهای نمایشی و روز جهانی تئاتر را به خانواده بزرگ هنرهای نمایشی استان تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:
هنر تئاتر ثمره کار و حضور گروه بسیاری از کسانی می‌دانیم که برای رشد و بالندگی آن تلاش زیاد می کنند که حاصل آن سبب افزایش ثروت ما از دریای عشق و قدرت آفرینشگری برای آیندگان است.
بنابراین وظیفه داریم قدردان هنرمندان این هنر که در راه این میراث ارزشمند به عنوان یک موهبت خدادادی گام برمی‌دارند، باشیم.
ضمن تبریک این روز جهانی به هنرمندان حوزه هنرهای نمایشی،امیدوارم هنرمندان هنر ششم در شهر در راستای غنا بخشی به نمایشنامه نویسی با هویت بومی و تولید و اجرای آثار فاخر مطابق با فرهنگ غنی بیش از پیش اهتمام ورزند.