گزارش تصویری نورافشانی آسمان شهر بندرعباس

به مناسبت نیمه شعبان آسمان شهر بندرعباس،با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس و شهرداری منطقه سه بندرعباس نورافشانی شد.