طرح گسترش فرهنگ شهروندی با موضوع ترافیک اجرا می شود

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس از ارائه طرح گسترش فرهنگ شهروندی در دی ماه امسال با موضوع ترافیک ، خبر داد .

معظمی گودرزی گفت : فرهنگ ترافیک ، لازمه زندگی شهری است و آموزش سواره محوری و پیاده محوری ، گسترش فرهنگ ترافیک را شتاب می دهد .

وی افزود : رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و بی توجهی برخی شهروندان به این قوانین ، از عهده مشکلات حمل و نقل درون شهری است و آموزش قوانین و گسترش فرهنگ ترافیک شهروندان با ارائه برنامه های کوتاه و درازمدت ، اثرات منفی ناشی از ترافیک و ضعف فرهنگ ترافیکی را به حداقل می رساند .

وی ادامه داد : آشنایی شهروندان در گروههای مختلف سنی بویژه دانش آموزان در این زمینه ، بعنوان هدف کوتاه مدت گسترش فرهنگ شهروندی است و تبلیغات معنادار ، به روز و هدفمند ،گامی مهم در راستای شتاب بخشی این طرح است .

به گفته مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، استفاده صحیح از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت حقوق دیگران ، از دیگر اهداف  طرح گسترش فرهنگ شهروندی در زمینه ترافیک است .

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری بندرعباس اظهار داشت : اجرای طرح گسترش فرهنگ شهروندی در دی ماه با موضوع ترافیک ، از طریق تبلیغات محیطی ، پیام کوتاه ، مطبوعات و تارنمای سازمان به نشانی www.sazemanfv.com  انجام می شود .

وی تصریح کرد : هدف از اجرای ظرح گسترش فرهنگ شهروندی از سوی این سازمان و مشارکت همه مجموعه و ارکان شهرداری بندرعباس ، حرکت در راستای تحقق شهر اسلامی در ابعاد محیطی ، اجتماع و مدیریتی ، افزایش آگاهی ها و مهارت زندگی در شهر و زمینه سازی پرورش عقلانیت عمومی جامعه در ارتباط با محیط شهری مانند حفظ فضای سبز و بوستانها ، حمل و نقل عمومی ، اخلاق و منش شهروندی ، مبلمان شهری ، مسائل ایمنی و محیط زیست شهری از دیگر اهداف طرح گسترش فرهنگ شهروندی است .