سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، پیشتاز فعالیت های ماندگار است

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس در نشست مشترک با مدیرعامل و کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری با بیان این مطلب از آنان خواست کارکرد و فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی، هنری و ورزشی و فرهنگی خود را در سال اقتصاد و فرهنگ دوچندان کنند .

حسین رنجبر با مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام شده در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، آن را حاصل تلاش ، ابتکار و خلاقیت کارشناسان و کارکنان با سلیقه و خوش ذوق این سازمان خواند و بر ادامه یافتن این روند تأکید کرد .

وی گفت : کار فرهنگی ماندگار و اثربخش ، موجب رشد فکری و بالندگی اجتماعی خواهد بود و طرح گسترش فرهنگ شهروندی بعنوان یکی از طرح های مهم و در دست اقدام شهرداری بندرعباس در توسعه پایدار و متوازن پایتخت اقتصادی و تجاری ایران اسلامی ، نقش بسزایی دارد .

وی با اشاره به نامگذاری امسال افزود : نگاه بلند و تخصصی مقام معظم رهبری به اقتصاد و فرهنگ ، نشان دهنده این است که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و باید تلاش کنیم در هر دو زمینه مورد اشاره معظم له ، فعالی باشیم .

معاون خدمات شهری بندرعباس ، کار فرهنگی را بسیار پیچیده و در عین حال ، شیرین خواند و اظهار داشت :                  سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بخاطر وجود مجموعه ای فرهنگ دوست ، از سازمانهای مهم و تأثیرگذار است و همه مناطق و سازمانهای وابسته شهرداری ، باید در زمینه گسترش فرهنگ شهروندی با این سازمان همکاری کنند .

در این دیدار ، معظمی گودرزی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، گزارش از کارکرد و آخرین اقدامات فرهنگی ، اجتماعی ، هنری و ورزشی ارائه کرد و خواستار رفع پاره ای مشکلات و نارسایی های مالی و سخت افزاری شد . در این نشست همچنین مدیران و کارکنان سازمان به بیان دیدگاههای خود درباره مسائل مورد اهتمام پرداختند .