برگزیدگان هفتمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس معرفی شدند:

مقام های اول تا سوم مسابقه آمادگی جسمانی بانوان

۱-         مقام اول : خانم معصومه میرزاخواه –  سازمان بازیافت و مدیریت پسماند

۲-         مقام دوم : خانم سیده منا دستوم – شهرداری منطقه دو

۳-         خانم معصومه حسینی پور – شهرداری منطقه دو

مقام های اول تا سوم مسابقه شطرنج آقایان

۱-         مقام اول : آقای عامری –  سازمان آتش نشانی

۲-         مقام دوم : آقای داوود میری –  سازمان فرهنگی ورزشی

۳-         مقام سوم : آقای علی صادقی – سازمان خدمات موتوری

مقام های اول تا سوم مسابقه دارت آقایان

۱-         مقام اول : آقای مجتبی سارونه – تخلفات شهری

۲-         مقام دوم : آقای حسین شریفی – سازمان تاکسیرانی

۳-         مقام سوم : هادی بلالی پور – سازمان آتش نشانی

مقام های اول تا سوم مسابقه دارت بانوان

۱-         مقام اول : خانم معصومه پرکم – شهرداری منطقه دو

۲-         مقام دوم : خانم سپیده پارسا – سازمان فرهنگی ورزشی

۳-         مقام سوم : خانم سیده منا دستوم – شهرداری منطقه دو

مقام های اول تا سوم مسابقه تنیس روی میز آقایان

۱-         مقام اول : آقای مطهر اشرفی – شهرداری منطقه دو

۲-         مقام دوم : آقای علی نجفی – سازمان آتش نشانی

۳-         مقام سوم : آقای مهدی جنکا – سازمان عمران

مقام های اول تا سوم مسابقه فوتبالدستی آقایان

۱-         منطقه ۱ : آقای کاظم برخورداری – محمدجواد فضلی پور

۲-         تخلفات : آقای میلاد کریمی – آقای اسماعیل رضایی

۳-         آتش نشانی : آقای مسیح رحیمی – آقای محسن دهقانی

مقام های اول تا سوم مسابقه فوتبال رایانه ای

۱-         مقام اول : آقای علیرضا دبیده – سازمان فرهنگی ورزشی

۲-         مقام دوم : آقای قریشی – شهرداری مرکزی

۳-         مقام سوم : آقای سجاد دبیده  – سازمان فرهنگی ورزشی

مقام های اول تا سوم مسابقه دو و میدانی آقایان  ماده ۱۰۰ متر

۱-         مقام اول ماده ۱۰۰ متر : آقای هادی بلالی پور – سازمان آتش نشانی

۲-         مقام دوم ماده ۱۰۰ متر : آقای علی کمالی – شهرداری منطقه یک

۳-         مقام سوم ماده ۱۰۰ متر : آقای اصغر ذاکری – شهرداری مرکزی

گزارش مسابقه دو و میدانی ماده ۱۵۰۰ متر

۱-         مقام اول : آقای علی کمالی – منطقه یک

۲-         مقام دوم : آقای عبدالمجید آهن جان – سازمان آتش نشانی

۳-         مقام سوم : آقای محمدرضا لطفی – شهرداری منطقه ۲

مقام های اول و دوم مسابقه طناب کشی 

۱-         مقام اول : سازمان آتش نشانی ، غلامرضا بهمن زاده- کاظم نعیمی- امید رنجبری- لوای کیانی-                   غلامحسین اعتمادی- علی امام دادی- مهرداد بخت- احمد فیروزی

۲-         مقام دوم : شهرداری منطقه ۲ ، امین امیری- رضا ارجمندی- مصطفی درویشی- امین عبدالهی-                            محمد گردی تختی- حمید احمدی- الیاس رحیمی- محمدرضا لطفی

مقام های اول تا سوم رشته والیبال

۱-         مقام اول : آتش نشانی : ۱- هادی بلالی پور – آقای رنجبر

۲-         مقام دوم : خدمات موتوری – علی صادقی – رضا زمردی

۳-         مقام سوم : منطقه یک ، اسماعیل نمردی – محمدجواد فضلی پور

 مقام های اول تا سوم شنا بانوان

۱-         زهرا سنگی : منطقه دو

۲-         فاطمه سنگی : منطقه دو

مقام اول تا سوم شنا آقایان زیر ۳۵ سال

۱-         آقای وحید پورداد – منطقه دو

۲-         آقای دبیده – سازمان فرهنگی ورزشی

۳-         آقای شریفی نیا – خدمات موتوری

مقام های اول تا سوم شنا آقایان بالای ۳۵ سال

۱-         آقای مهرداد بخت – آتش نشانی

۲-         آقای علی اکبر رئیسی – آتش نشانی

۳-         آقای علی صادقی – خدمات موتوری

مقام های اول تا سوم فوتسال آقایان

۱-         آتش نشانی

۲-         منطقه یک

۳-         تخلفات شهری

مقام اول تا چهارم المپیاد:

قهرمان تیم آتش نشانی

نایب قهرمان منطقه دو

مقام سوم منطقه یک

مقام چهارم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس