گزارش تصویری اختتامیه هفتمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس

JOZ_4045

JOZ_4177 JOZ_4150 JOZ_4141 JOZ_4135 JOZ_4123 JOZ_4096 JOZ_4094 JOZ_4093 JOZ_4082 JOZ_4049

 

JOZ_4048

عکس: ابراهیم جوزری