گزارش تصویری جشن بزرگ عید غدیر در شهرک پیامبر اعظم (ص)

IMG_1183 IMG_1236 IMG_1251 IMG_1300 IMG_1338 IMG_1362 IMG_1393 IMG_1408 IMG_1420 IMG_1425 IMG_1433 IMG_1465 IMG_1478 IMG_1538 IMG_1546 IMG_1564v