جوانان شهرداری بندرعباس با بردی پرگل آغاز کردند

vbاز سری مسابقات هفته نخست لیگ برتر جوانان فوتبال استان تیم شهرداری بندرعباس میهمان خود را گلباران کرد.

در این دیدار که در ورزشگاه دوراهی ایسینی برگزار شد تیم فوتبال شهرداری بندرعباس موفق شد با نتیجه چهار بر یک از سد تیم کیهان بستک عبور کند.

در این دیدار محمدرضا امیری(دوگل)، علیرضا رامشگر و غلامرضا پروانه گل های نارنجی پوشان شهرداری بندرعباس را به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار این گروه تیم های شاهین بندرعباس و البدربندرکنگ به نیتجه بدون گل رضایت دادند. تیم جوانان شهرداری بندرعباس در هفته دوم در کنگ میهمان تیم البدر این شهر است.