گزارش تصویری آغاز احداث فرهنگسرا و بازارچه محلی در مناطق سه گانه بندرعباس با حضور استاندار هرمزگان

IMG_8833 IMG_8836 IMG_8839 IMG_8841 IMG_8848 IMG_8854 IMG_8866 IMG_8869 IMG_8871 IMG_8874 IMG_8882 IMG_8885 IMG_8888 IMG_8892 IMG_8895

آغاز احداث فرهنگسرا و بازارچه محلی در مناطق سه گانه بندرعباس با حضور استاندار هرمزگان