گزارش تصویری جشن دهه مبارک فجر در پارک غدیر

IMG_2456 IMG_2470 IMG_2490 IMG_2506 IMG_2513 IMG_2554 IMG_2564 IMG_2580 IMG_2619 IMG_2655 IMG_2678 IMG_2716 IMG_2754 IMG_2761 IMG_2770 IMG_2778 IMG_2795 IMG_2805 IMG_2897 IMG_2914 IMG_2941 IMG_3014 IMG_3056 IMG_3029