لیگ دسته اول فوتبال کشور: شهرداری بندرعباس ۰ – راهیان کرمانشاه ۰

48768

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور در بندرعباس با دیدار دو تیم شهرداری بندرعباس و راهیان کرمانشاه پیگیری شد و در پایان دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این دیدار تیم شهرداری بندرعباس با حمایت هواداران خود موقعیت های فراوانی را بدست آورد که در پایان دو تیم به تشاوی بدون گل رضایت دادند .