گزرش تصوری سومین یادواره شهدای ورزشکار استان هرمزگان

IMG_8710 IMG_8684 IMG_8678 IMG_8673 IMG_8657 IMG_8645 IMG_8632 IMG_8593 IMG_8561 IMG_8556 IMG_8543 IMG_8540