اجرای تئاتر خیابانی با موضوع فرهنگ شهروندی ویژه مهمانان نوروزی ( پارک جگلی )

IMG_9147 IMG_9137 IMG_9134 IMG_9154 IMG_9167 Untitled_Panorama1 Untitled_Panorama2