ویژه نامه آینه تلاش منتشر شد

 

IMG_2415[1]به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس : ویژه نامه آینه تلاش منتشر شد
این ویژه نامه با محوریت نگاهی به کارکرد شورای اسلامی و شهرداریبندرعباس منتشر شده است ، در شمارگان ۳۰۰۰جلد در میان دستگاه های اجرایی شهربندرعباس پخش شد. .
در این کتابچه که با رویکرد کارکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرعباس چاپ شده است ، بخش های چون پیام شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر ، جاذبه های تاریخی و گردشگری بندرعباس ، گزیده اخبار ، مصوبات شورا ، عملکردهای سازمانها و معاونت ها ، عملکرد دفتر سرمای گذاری و مشارکت شهرداری و از نگاه دوربین وجود دارد ..
تهیه و تنظیم این ویژه نامه بر عهده احمد پیادار معاون سازمان فرهنگی ورشی و خانم صادقی و تدوین آن بر عهده ی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس و روابط عمومی امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری بندرعباس بوده است .