همایش خانوادگی ماهیگیری با حضور پرشور شهروندان برگزار شد + گزارش تصویری

IMG_2567

IMG_2556

IMG_2557 IMG_2572 IMG_2575 IMG_2604 IMG_2608 IMG_2616 IMG_2626 IMG_2633 IMG_2637 IMG_2646 IMG_2656 IMG_2678 IMG_2715 IMG_2719 IMG_2755 IMG_2805 IMG_2824

IMG_2827

به مناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس همایش ماهیگیری خانواده در بلوار ساحلی پارک پشت شهر با حضور شمار زیادی از شهروندان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در این همایش که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید شهروندان با قلاب ماهیگیری کردند و در میان بین شرکت کننده ای با صید ماهی به طول سی سانتی متر بزرگترین ماهی را صید کرد و شرکت کننده ای دیگر در کمتر از یک دقیقه از شروع همایش رکورد سریعترین صید را به خود اختصاص داد .
محمد مهدی جهانبخش مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهدراری بندرعباس گفت : استان هرمزگان با دارا بودن بیش از هزار کیلومتر مرز آبی پتانسیلهای زیادی برای انجام ورزشهای آبی در سطح خانواده ها و قهرمانی دارد که توجه بیشتر مسئولان و برنامه ریزی های مناسب میتواند تاثیر بسزایی در گسترش ورزشهای آبی در بین خانواده ها و پرورش ورزشکاران حرفه ایی در کشور داشته باشد.
جهانبخش خاطرنشان کرد: دریا یکی از قدیمی ترین منابع کسب درآمد و روزی برای شهروندان بندرعباس محسوب می شود و بیشتر مردم استان در قدیم به صید و صیادی مشغول بوده اند و سعی خواهیم کردن ماهیگیری را به عنوان یک فرهنگ در بین خانواده رایج کنیم
در ادامه احمد پایدار معاون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس نیز با ابراز رضایت از حضور پرشور شهروندان در برنامه های سازمان فرهنگی ورزشی گفت : حضور شهروندان دربرنامه ها و فعالیت های گوناگون هنری ، اجتماعی و ورزشی دست اندرکاران فرهنگی را بر آن وا می دارد تا این فعالیت ها را گسترش دهند و حضور با شکوه شهروندان در فراخوان های سازمان میاه خوشحالی و بالندگی است .
در پایان این همایش که به ثبت رکورد حضور ۲۰۰ خانواده به پایان رسید به ۹ نفر از شرکترکنندگان که بزرگترین ، سریعترین و بیشترین ماهی را صید کرده بودند جوایزی اهدا شد .