گزارش تصویری جشن بزرگ نیمه شعبان در محله شیر اول

IMG_3348 IMG_3349 IMG_3350 IMG_3354 IMG_3367 IMG_3374 IMG_3384 IMG_3404 IMG_3418 IMG_3438 IMG_3448 IMG_3453 IMG_3456