نخستین جلسه سرپرستان تیم های ورزشی شهرداری با مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی برگزار شد

صبح امروز با حضور مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس نخستین جلسه هم اندیشی سرپرستان تیم های ورزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، در این نشست علیرضا پاکدامن(مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس) با بیان اینکه هیچگاه نباید به این سازمان به عنوان اسپانسر نگاه شود، اظهار کرد: شهرداری بندرعباس به عنوان یک باشگاه در خدمت ورزش بوده است و در سال های گذشته توانسته است ملی پوشان بسیاری را به تیم های مختلف ورزشی معرفی کند که این تنها یکی از مزیت های حضور شهرداری بندرعباس در بحث ورزش قهرمانی بوده است.

وی ادامه داد: باید روحیه ای در بین تمامی اعضای تیم های مختلف ورزشی شهرداری باشد که از پیروزی یک رشته تمامی تیم ها خوشحال و با شکست یک رشته سایر تیم ها ناراحت شوند تا بتوان به معنای حقیقی تلاش در راه رسیدن به هدف پیروزی و موفقیت تحقق یابد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه در این فصل باید تمامی تیم ها با کیفیت مناسبی ظاهر شوند، تصریح کرد: در فصل جاری امیدواریم در تمامی رشته ها بتوانیم با نمایش مناسبی که از خود ارائه می دهیم با کسب مقام های در خور شأن نام شهرداری بندرعباس باعث پیشرفت در ورزش استان هرمزگان شویم.

پاکدامن در پایان با اشاره به آغاز به کار مجتمع ورزشی دوراهی ایسینی افزود: هدف اصلی از در اختیار گرفتن این مجموعه علاوه بر حضور تیم های مختلف ورزشی، ایجاد پایگاه های استعدادیابی و قهرمان پروری در این مجموعه است تا در سال های آینده با بومی گرایی بتوانیم خدمتی به جوانان شهر بندرعباس انجام داده باشیم.

هنچنین در این جلسه سرپرستان تیم های مختلف ورزشی با بیان دیدگاه و نظرات خواستار حمایت مسوولان باشگاه شهرداری بندرعباس از ورزشکاران شدند.