حضور کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی در استقبال از شهدای گمنام+ گزارش تصویری

IMG_8940 IMG_8952 IMG_9014 IMG_9050 IMG_9061 IMG_9087 IMG_9000IMG_9098